экология шпор


10%(3)б: экологиялық пирамиданың бір тропикалық деңгейінен
1877(2)ұ: К. Мебиус
1971(7)ұ: гринпис
1992(10)қ: Рио-де- Жанейро
Homo sapiens(0)б: саналы адам
Oikos(4)б: тұрақты мекен
Аб(1)п: өлі табиғат факторлары
Аб(4)о:биотоп
Ав(6)а: продуценттер
Ав(7)а: гетеротрофтар
Ағ(10)қ: биотикалық
Ағ(12)а: Т.Р.Мальтус
Ағ(12)ф: аменцализм
Аз(5)т: қоректену тізбегі
Ар(3)а: редуценттер
Ат(10)б: озон қабатының
Ат(10)о:көмірқышқыл газы
Ат(7)б:ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған
Ат(8)п: фотосинтез
Ау(0)80%: тропосфера
Ба(2)к: күн қуаты
Ба(2)ө: виолента
Ба(8)ж: техногендік
Ба(8)қ: комменцализм
Бе(14)ф: аменцализм
Бе(5)ж: аллергия
Бе(5)к: паразиттік
Бе(6)с: 0-әр түрлілік
Би(0)ф: комменсализм
Би(1)а: В.И.Вернадский
Би(1)н: белгілі бір орта жағдайында
Би(2(б: түрлердің пайда болуы
Би(3)қ: В.И.Вернадский
Би(3)қ: В.И.Вернадский
Би(3)т: жоғарғы өсімдіктер
Би(4)б: сукссеция
Би(4)қ: өсімдіктер
Бі(10)т: нитрализм
Бі(2)к: автотровты ағзалардың өнімділігі
Бі(20)қ: портокооперация
Бі(3)ш: 1966
Бі(4)ж: өсімдіктерді жеушілер
Бі(6)қ: конкуренция
Бу(3)б:көмірқышқыл газы
Бұ(6)к: рекултизация
Бұ(6)к: рекультивация
БҰҰ(8)ж: 1962
БҰҰ(9)б: 5маусым
Ге(0)а: консументтер
Ге(1)ж: жануарлар мен микроағзалардың көп бөлігі
Ге(1)ж: тірі және микро ағзалардың басым бөлігі
Го(0)д: қозғалмалы экожүйе тепе теңд
Де(0)д: топырақтың желмен болған эрозиясы
Де(16)б: суккуленттер
Ең(2)к: жануарлар дүниесі
Әр(10)е: мутуализм
Жа(1)ж: продуценттер
Жа(12)ү: фитосинтез
Жа(2)а: зооценоз
Жа(2)а: интродукция
Жа(3)а: зооценоз
Жа(5)б: 1965
Же(7)ш: климакс
Жы(1)р: құрбандардың популяция санын және жағдайын реттейді
Зи(1)ш: шектеулі жіберілетін рауалы
Ка(17)с: итаи-итаи
Ке(3)ж: үзіліссіз энергия қозғалысына
Кі(7)а: микроклимат
Кө(1)ө: сциофиттер
Кө(5)ж: жыртқыштық және паразитизм
Кө(5)қ: киота хаттамасы, 1997жыл
Кү(13)а: продуценттер
Кү(3)а: гелиофиттер
Кү(8)а: продуценттер
Қа(1)д: қалдықтардың шығарылған әр түрлі компоненттерді
Қа(2)а: арал теңізі
Қа(2)к: тас көмір
Қа(2)к: таскөмір
Қа(2)қ: Ақсу-жабағлы
Қа(3)ж: мұнай және газ
Қа(3)ж: мұнай және газ
Қа(4)к: ұзындығы 100км жететін
Қа(4)о: 10
Қа(4)о: Павлодар облысында
Қа(5)ф: адамзат іс-әрекеті
Қа(6)е: сілтілік қышқыл
Қа(7)о: 1945
Қо(12)а: демэкология
Қо(2)ф: климаттық
Қо(2)ШЖШ: шектеулі жіберілетін шама
Қо(4)ө: патиент
Қо(5)а: экологиялық тізбек
Қо(5)л: параметрикалық
Қо(5)ө: 1972
Қо(7)ө: 1972
Құ(8)б: склерофиттер
Қы(5)қ: күкірт ангидриді
Қы(7)т: саны қысқартылған түрлер
Ла(0)б: табиғи кешен
Ла(0)б: табиғи кешен
Ла(8)л: стациалды-деструкционды
Ла(8)л: физикалық
Мә(11)қ: стоколь
Ми(1)ж: пайдалы қазбалар
Не(4)ж: химиялық
Не(4)т: О.Сүлейменов
Не(8)н: Лавуазье
Но(1)о: «ақыл ой» саласы
Оз (2)з: радио белсенді заттар
Ор(1)м: экологиялық тепе-теңдікті сақтау
Ор(1)м: экологиялық тепе-теңдікті сақтау
Ор(2)б: шарттардың өзгеруі
Ор(2)ж: адам
Ор(2)ж: жануарлар
Ор(6)т: аменцализм
Ор(7)с: гомеостаз
От(1)ж: 2000жыл
От(2)ж: мұнай, көмір
От(2)ж: мұнай, көмір
От(3)ж: жасыл өсімдіктер
Өл(8)ж: редуценттер
Өн(3)б: периодтық және периодсыз
Өс(10)қ: мозайкалық
Өс(4)а: суды-тұзды ерітінді
Өс(5)п: 90-2
Пе(0)д:өсімдіктердегі зияды жәндіктерге қарсы химиялық заттар
Пл(1)з: жануар әлемі, өсімдік әлемі,микроағзалар әлемі
Пл(2)т: космополиттер
По(1)ж: алаңдаушылық факторлары
По(1)ж: ареал
По(1)ж: барлық аталғандар
По(7)ш: фитонциттер
Ри(2)қ: А.Печчеи
Рио(4)а: «қоршаған орта және даму»
Са(3)ж: орман ресурстары
Са(3)ж: орман ресурстары
Са(3)ж: полиметал шикізаты
Са(3)ж: полиметал шикізаты
Си(0)д: популяцияның екі түрінің келісімді түрде
Су(3)ө: бентос
Су(5)а: гигрофиттер
Су(6)а: стенотермдер
Су(6)а: флотация
Су(9)қ: бентос
Сы(20)т: миномата
Та(13)а:
Та(2)б: қоршаған ортаны ластанудан қоғауға
Та(2)р: кен
Та(2)т: қоршаған ортаның маңызды компоненттерінің бірі
Та(3)л: ингридиенттік
Та(4)б: тазалаудан өтетін, тазалаудан өтпейтін
Та(6)о: афтотроптар
Та(7)ө: тағам тізбегі
Та(8)қ: 1948
Те(2)с: жоғарыда келтірілген барлығы
Те(2)с: жоғарыда келтірілгендердің барлығы
Те(4)а: стенотермдерді
Те(7)а: стенотермдер
Те(7)а: эвритермдер
Ті(11)а: антропогендік фактор
Ті(12)о: экологиялық қойма
Ті(14)п: экожүйе
Ті(2)қ: биолюминесценция
Ті(3)с: ген, клетка, орган, ағза , популяция қауымдастық
Ті(4)б: жыртқыштық типте қоректенетін жануарлар
Ті(4)б: топырақ
Ті(6)м: көмірқышқыл газы және оттек
Ті(6)о: биогеоценоз
Ті(9)д: биокостық зат
То(1)б: құрамының нашарлауы
То(1)т: эдофобионттар
То(13)д: эпифиттер
То(8)ж: эдафикалық
То(8)ж: эдофикалық
Тр(1)қ: тірі ағзалар түрлерінің тағамдық
Тү(2)б: экологиялық валенттілік
Тү(6)б: эксплерент
Тұ(11)қ: гомеостаз
Тұ(2)ф: электрофильтрлар
Фо(1)б: жарық кезеңінің өзгеру заңдылығы
ХБА(7)б: 1968
Ча(3)а: сан
Шө(2)ф: ылғалдылық
Ыл(1)ж: гигрофиттер
Ыл(4)б: мезофиттер
Ыл(9)б: гигрофиттер
Эд(1)д: климаттың өзгеруі
Эк(0)д: ағзалардағы қауымдастық ж/е мекендейтін ортасы
Эк(0)о: тірі ағзалардың
Эк(1)б: аут-,син-,демэкология
Эк(1)ж: ғаламдық және ұлттық
Эк(1)о: ағзаның экологиялық
Эк(2)м: тағам энергиясын оның көзінен бірнеше
Эк(4)е: Э.Геккель
Эк(5)қ: ХХғасыр ортасында
Эк(7)б: Э.Геккель, Ч.Эльтон, Дж.М.Андерсен
ЮНЕП(1)о: найроби қаласында
ЮНЕСКО(2)қ: 1946
ЮНЕСКО(8)қ: Қорғалжын

Приложенные файлы

  • docx 494264
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий