Календарне планування з укр. л-ри, 7 клас


Орієнтовне календарне планування
уроків української літератури для 7 класу (розробила вчитель Живанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Величко Світлана Миколаївна )
Календарне планування розроблено за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, що відповідає Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392, наказом Міністерства від 6.06. 2012 р. № 664: Українська література: 5-9 класи / Р.В. Мовчан, К.В.Таранік-Ткачук, М.П.Бондар, О.М.Івасюк, С.А. Кочерга, Л.І. Кавун, О.І. Неживий, Н.В.Михайлова (зі змінами 2015 року).
Усього – 70 год. На тиждень – 2 год.
Текстуальне вивчення творів – 54 год.
Повторення та узагальнення – 2 год.
Література рідного краю − 4 год.
Позакласне читання − 4 год.
Розвиток мовлення – 4 год. (у межах годин на текстуальне вивчення)
Резервний час − 6 год.
Обов’язкова кількість видів контролю
Семестри І ІІ

Контрольні роботи у формі: 3
3

контрольного класного твору; 1
1
виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо) 2 2
Уроки розвитку мовлення* (РМ) 2 у 2 у
п п
Уроки позакласного читання (ПЧ) 2 2
Перевірка зошитів 4 5


п/п Зміст навчального матеріалу К-сть
годин Дата Примітки
І СЕМЕСТР
ВСТУП (1 год.)
1 Вступ. Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва. 1
ІЗ ПІСЕННИХ СКАРБІВ (4 год.)
2 Суспільно-побутові пісні «Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька»
Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство. ТЛ: суспільно-побутові пісні. 1 Вивчити напам’ять:
1 пісню (на вибір)
3 Жанрово-тематичне розмаїття пісень (суспільно-побутові: козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). Трагічний і героїчний пафоси козацьких і чумацьких пісень.
ТЛ: пафос твору. 1
4 Коломийки «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» – «перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос.
ТЛ: коломийки. 1
5 Розвиток мовлення №1. Написання твору-роздуму на одну із тем: «У піснях – історія мого народу», «Пісня – душа народу», «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…», «Народна пісня – злет душі людської» (письмово). 1
6 Література рідного краю №1. Пісенне багатство рідного краю. Фольклорні місцеві колективи. Контрольна робота №1. «Вступ», «Із пісенних скарбів» (тести). 1
ПРО МИНУЛІ ЧАСИ (23 год.)
7 Іван ФРАНКО. «Захар Беркут»(скорочено). Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. Історична основа повісті. 1
8 Іван ФРАНКО. «Захар Беркут». Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників.
ТЛ: історична повість. 1
9 Іван ФРАНКО. «Захар Беркут» Патріотична ідея (головна думка) у творі, її зв'язок із розгортанням сюжету. Образи Захара Беркута, Максима, Мирослави. 1
10 Іван ФРАНКО. «Захар Беркут» Порівняльна характеристика Захара Беркута і Тугара Вовка. 1
11 Іван ФРАНКО. «Захар Беркут» Художні засоби, особливості мови повісті. 1
12 Тарас ШЕВЧЕНКО. Повторення життєпису поета. «Мені тринадцятий минало…» Мотив усеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі. 1
13 Тарас ШЕВЧЕНКО. «Тополя» Ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності.
ТЛ: балада, метаморфози. 1
14 Тарас ШЕВЧЕНКО. «Як умру, то поховайте…» – твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.
ТЛ: ідея. 1 Вивчити напам’ять: «Як умру, то поховайте…»
15 Контрольна робота №2. «Про минулі часи: творчість І.Франка, Т. Шевченка»: (тестові завдання, розгорнуті відповіді на запитання). 1
16 Андрій ЧАЙКОВСЬКИЙ. «За сестрою» Коротко про митця. Відтворення історичних подій із позицій гуманізму.
ТЛ: героїко-романтична повість. 1
17 Андрій ЧАЙКОВСЬКИЙ. «За сестрою» Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті.
ТЛ: композиція. 1

18
Андрій ЧАЙКОВСЬКИЙ. «За сестрою» Використання фольклорних мотивів, засобів (зокрема прийому гіперболізації).
ТЛ: романтичний герой, 1
19 Андрій ЧАЙКОВСЬКИЙ. «За сестрою» Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків. 1
20
Позакласне читання №1. В. МАЛИК. «Фірман султана» (2 книга тетралогії «Таємний посол»). Історико-пригодницький роман «Таємний посол». Розповідь про легендарне козацтво та українського д’Артаньяна в умовах боротьби українського народу з турецькими і татарськими загарбниками. 1
21 Михайло СТЕЛЬМАХ. «Гуси-лебеді летять…» Коротко про митця. Його поетичне сприймання світу. Автобіографічна повість про дитинство.
ТЛ: автобіографічний твір. 1
22 Михайло СТЕЛЬМАХ. «Гуси-лебеді летять…» Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях). 1

23 Михайло СТЕЛЬМАХ. «Гуси-лебеді летять…» Звичаї, традиції українців. 1
24
Михайло СТЕЛЬМАХ. «Гуси-лебеді летять…» Образи гусей-лебедів, чутливого до краси хлопчика Михайлика. 1
25 Розвиток мовлення №2. Переказ одного з улюблених епізодів повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять» або усне малювання. (усно). 1


26 Григір ТЮТЮННИК. «Климко» Цікавий епізод із дитинства письменника. Автобіографічна основа твору. 1
27 Григір ТЮТЮННИК. «Климко» Тема воєнного лихоліття в повісті. 1
28 Григір ТЮТЮННИК. «Климко» Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. 1
29 Григір ТЮТЮННИК. «Климко» Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь).
ТЛ: художня деталь. 1
30 Позакласне читання №2. Леся ДЕМСЬКА. «У ніч Святого Миколая». 1
31 Контрольна робота №3. «Творчість А.Чайковського, М. Стельмаха, Гр. Тютюнника» Контрольний письмовий твір на одну із тем: «Павлусь – відважний лицар і герой» (за повістю А.Чайковського «За сестрою»); «Шанобливе ставлення до природи у повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»; «Морально-етичні уроки доброти у повісті Гр.Тютюнника «Климко». 1
32 Література рідного краю №2. Оповідання
О. Жовни «Наталочка». 1
«ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ – ЛЮДИНА?» (15 год.)
33 Олекса СТОРОЖЕНКО. «Скарб» Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Оповідання «Скарб», морально-етичні проблеми твору. 1
34 Олекса СТОРОЖЕНКО. «Скарб» Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб – узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.
ТЛ: поглиблення поняття про гумор.
35 Богдан ЛЕПКИЙ. «Мишка (Казка для дітей, для малих і великих)» Твір, написаний спеціально для дітей. Актуальні морально-етичні питання в ньому, проблема збереження загальнолюдських цінностей. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі. 1
36 Ліна КОСТЕНКО. Коротко про письменницю. Уявне, фантастичне і реальне в її поезіях. («Дощ полив…») 1 Вивчити напам’ять:
1 вірш (на вибір).
37 Ліна КОСТЕНКО. «Кольорові миші» Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту в «Кольорових мишах». Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої дівчинки Анни. 1
38
39 Ліна КОСТЕНКО. «Чайка на крижині», «Крила» Ідея глибокого духовного наповнення людини – її «крилатості», що проявляється індивідуально. Духовне багатство – найбільший скарб у житті. 2
40 Василь СИМОНЕНКО – «лицар на білому коні» в українській літературі. 1
41 Василь СИМОНЕНКО. «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти — людина…» Громадянські, патріотичні мотиви, піднесений пафос його лірики. 1 Вивчити напам’ять:
1 вірш (на вибір)
42 Василь СИМОНЕНКО. «Гей, нові Колумби й Магеллани…» Загальнолюдські цінності та ідеї. 1
43 Розвиток мовлення №3. Характеристика ліричних героїв поезій Л. Костенко та В.Симоненка. (усно). 1
44 Марина ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» Казкове й реалістичне в повісті-казці, час теперішній і минулий у ній.
45 Марина ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного. 1
46
47 Марина ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині. 2
48 Позакласне читання №3. М.ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7-В проти Русалоньки з Білокрилівського лісу», «Русалонька із 7-В. В тенетах лабіринту», «Русалонька із 7-В та загублений у часі (Кн. 2)» (на вибір).
49 Любов ПОНОМАРЕНКО. «Гер переможений» Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності. Особливості художніх засобів новели (роль деталей, поєднання різних часових площин тощо).
ТЛ: новела. 1
50 Контрольна робота №4. «Ти знаєш, що ти – людина?»: (тести, розгорнуті відповіді на запитання). 1
МИ – УКРАЇНЦІ (11 год.)
51
52 Олег ОЛЬЖИЧ. «Господь багатий нас благословив», «Захочеш – і будеш» (із циклу «Незнаному воякові»)
Українські національні герої, лицарі духу. Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетність, патріотизм, висловлені образним словом. Ідея оптимізму і життєлюбства через художнє слово. Моральний заповіт нащадкам. 2 Вивчити напам’ять:
1 вірш (на вибір)
53
54 Олена ТЕЛІГА. «Сучасникам», «Радість», «Пломінний день»
Українські національні герої, лицарі духу. Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетність, патріотизм, висловлені образним словом. Ідея оптимізму і життєлюбства через художнє слово. Моральний заповіт нащадкам. 2 Вивчити напам’ять:
1 вірш (на вибір)
55 Література рідного краю №3. Світ дитинства у поезіях Іванова. 1
56 Контрольна робота №5. «Творчість Олега Ольжича, О. Теліги» (контрольний твір). 1
57 Олександр ГАВРОШ. «Неймовірні пригоди Івана Сили» Повість про пригоди українського силача, який став чемпіоном Чехословаччини та Європи з кількох видів спорту, об’їздив півсвіту, здобувши чимало перемог. 1
58 Олександр ГАВРОШ. «Неймовірні пригоди Івана Сили» Іван Сила (Іван Фірцак) — утілення непереможного духу українського народу, його доброти й щирості. 1
59
60 Олександр ГАВРОШ. «Неймовірні пригоди Івана Сили» Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність. 2
61 Розвиток мовлення №4. Письмовий твір-розповідь про вигадані події на основі прочитаного. Складання власної версії закінчення твору (фанфіка); продовження розповіді про пригоди Івана Сили (на вибір). 1
62 Андрій МАЛИШКО. «Пісня про рушник», «Чому, сказати, й сам не знаю…», «Вчителька»
Відомий український поет і його пісні, що стали народними. 1 Вивчити напам’ять:
1 вірш (на вибір)
63 Андрій МАЛИШКО. «Пісня про рушник», «Чому, сказати, й сам не знаю…», «Вчителька»
Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них. 1
64 Андрій МАЛИШКО. «Пісня про рушник», «Чому, сказати, й сам не знаю…», «Вчителька»
Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті. Ліризм поезій А. Малишка. 1
65 Позакласне читання №4. «Умій творити красу» (за новелою Віри Китайгородської «Подарунок від мами»). 1
66 Контрольна робота №6. «Ми – українці»: (тести). 1
67 Література рідного краю №4. Зустріч у бібліотеці «Письменники Компаніївщини» 1
68-69 Урок-підсумок. Інтелектуальна гра «Найрозумніший». Узагальнення та систематизація вивченого «Мої улюблені твори і герої» 2
70 Підсумковий урок. Анонс на 8 клас. 1

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ’ЯТЬ
1. Суспільно-побутові пісні «Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька»: 1 пісню (на вибір).
2. Тарас ШЕВЧЕНКО. «Як умру, то поховайте…».
3. Ліна КОСТЕНКО. «Дощ полив…», «Кольорові миші», «Чайка на крижині», «Крила»:
1 вірш (на вибір).
4. Василь СИМОНЕНКО. «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти – людина…», «Гей, нові Колумби й Магеллани…»: 1 вірш (на вибір).
5. Олег ОЛЬЖИЧ. «Господь багатий нас благословив», «Захочеш – і будеш» (із циклу «Незнаному воякові») Олена ТЕЛІГА. «Сучасникам», «Радість», «Пломінний день»: 1 вірш (на вибір).
6. Андрій МАЛИШКО. «Пісня про рушник», «Чому, сказати, й сам не знаю…», «Вчителька»:
1 вірш (на вибір).Приложенные файлы

  • docx 1532468
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий