Контрольні питання з біогеографії


Контрольні завдання з біогеографії (для студентів заочної форми навчання)
варіант: 1. Біогеографія як наука. 2. Характеристика флори і фауни Орієнтального царства.
варіант: 1. Географія рослин як складова біогеографії. 2. Характеристика флори і фауни Ефіопського царства.
варіант: 1. Географія тварин як складова біогеографії. 2. Характеристика флори і фауни Мадагаскарського царства.
варіант: 1. Головні об'єкти і методи біогеографічних досліджень. 2. Характеристика флори і фауни Капського царства.
варіант: 1 .Передісторія розвитку біогеографії. 2. Характеристика флори і фауни Австралійського царства.
варіант: 1. Перший та другий періоди розвитку біогеографії. 2. Характеристика флори і фауни Неотропічного царства.
варіант: 1. Третій та четвертий періоди розвитку біогеографії. 2. Характеристика флори і фауни Антарктичного царства.
варіант: 1. Зональна, інтразональна та екстразональна рослинність; «ідеальний континент». 2. Біом вологих екваторіальних і тропічних лісів.
варіант: 1. Ареал, його розміри та форма. 2. Біом тропічних сезонних лісів, рідколісся і колючих чагарників.
варіант: 1. Фактори, що обумовлюють межі ареалу. 2. Біом саван.
варіант: 1. Зміни ареалів у часі. Диз’юнкції ареалів, їх причини. 2. Біом пустель.
варіант: 1. Структура і типи ареалів. 2.Біом субтропічних лісів і чагарників.
варіант: 1. Ендемізм і вікаризм. 2. Біом степів, прерій та їх аналогів у південній півкулі.
варіант: 1. Методи картування ареалів. 2. Біом широколистяних лісів помірного поясу.
варіант: 1. Флора. Фактори, що впливають на флору. Географічні та генетичні елементи флори. 2. Біом хвойних лісів помірного і субполярного поясів.
варіант: 1. Автохтонні та алохтонні, ендемічні та реліктові види рослин. 2. Біом тундр і їх аналогів у південній півкулі.
варіант: 1. Флористичне, фауністичне і біогеографічне районування земної кулі. 2. Біоми гірських систем.
варіант: 1. Фауна. Структура фауни (географічні і генетичні елементи). 2. Особливості морських угруповань.
варіант: 1. Автохтонні та алохтонні, ендемічні та реліктові види тварин. 2. Біогеографічне районування Світового океану.
варіант: 1. Материкова та острівна фауни. 2. Особливості прісноводних угруповань.
варіант: 1. Ареал, його розміри та форма. 2. Біом тундр і їх аналогів у південній півкулі.
варіант: 1. Флора. Фактори, що впливають на флору. Географічні та генетичні елементи флори. 2. Характеристика флори і фауни Мадагаскарського царства.
варіант: 1. Географія рослин як складова біогеографії. 2. Біом степів, прерій та їх аналогів у південній півкулі.
варіант: 1. Зміни ареалів у часі. Диз,юнкції ареалів, їх причини. 2. Характеристика флори і фауни Австралійського царства.
варіант: 1. Автохтонні та алохтонні, ендемічні та реліктові види рослин. 2. Біом вологих екваторіальних і тропічних лісів.
варіант: 1. Методи картування ареалів. 2. Характеристика флори і фауни Неотропічного царства.
варіант: 1. Географія тварин як складова біогеографії. 2. Біом пустель.
варіант: 1 .Фактори, що обумовлюють межі ареалу. 2. Біом тундр і їх аналогів у південній півкулі.
варіант: 1 .Зональна, інтразопальна та екстразональна рослинність; «ідеальний континент». 2. Характеристика флори і фауни Капського царства.
варіант: 1. Структура і типи ареалів. 2. Характеристика флори і фауни Ефіопського царства.

Приложенные файлы

  • docx 512013
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий