Практичне-заняття укр. лит. №6


Практичне заняття №6
Громадська та творча діяльність М. Хвильового
План
1. Микола Хвильовий – ініціатор та учасник літературної дискусії 1925-1928 рр. Створення ВАПЛІТЕ.
2. Новелістика М. Хвильового:
а) «Мати»: образ матері, втілення традиційного мотиву братовбивства;
б) «Я (Романтика)»: проблема роздвоєння особистості, символіка образів, риси імпресіонізму та експресіонізму;
в) «Кіт у чоботях».
3. Публіцистика («Україна чи Малоросія?», «Камо грядеш» та ін.).
Практичні завдання
поясніть висловлювання: 1) «Я зовсім чужа людина, бандит – за однією термінологією, інсургент – за другою… Я – чекіст, але я і людина» («Я (Романтика) (усно);
підготувати доповідь (5-7 хвилин) на тему «Публіцистична діяльність М.Хвильового» (письмово);
виписати з літературознавчої енциклопедії (за ред. Ю. Коваліва) значення понять: «романтика вітаїзму» (активний романтизм), «дискусія 1925-1928 рр.");
підготуватись до усного обговорення статті Колісниченка А. Катастрофа кентавра: М. Хвильовий і естетика розстріляного ренесансу (Київ. – 1997. - №7-8. – С. 115-129).
Література:
1) Цюп’як І. Екзистенціал смерті як вимір буття в прозі М. Хвильового // Слово і час. – 2001. - №3. – С. 72-75.
2) Кравченко І. Міф про М. Хвильового: Він шукав нових співвідношень між мистецтвом і дійсністю // Літературна Україна. – 1998. – 26 лютого. – С. 10.
3) Кавун Л. «Я (Романтика)» і «я.. романтик»: Романтичний мотив у новелі М. Хвильового // Українська мова та література. – 1998. – Ч. 41 (105). – С. 11.
4) Гундорова Т. Руйнування романтичної метафізики у творчості М. Хвильового // Слово і час. – 1993. - №11. – С. 22-28.
5) Ковалів Ю. Деміфізація світу як тексту у прозі Миколи Хвильового (Фрагменти) // Дивослово. – 2006. - №6. – С. 43-48.
6) Колісниченко А. Катастрофа кентавра: М. Хвильовий і естетика розстріляного ренесансу // Київ. – 1997. - №7-8. – С. 115-129.
7) Мовчан Р. «Шлях безумної подорожі М. Хвильового» // Українська мова та література. – 1998. – Ч. 10 (74). – С. 1-3.
8) Повєткін Є. Гротеск у «Повісті про санаторій ну зону» // Українська мова та література. – 1997. – Ч. 5 (21). – С. 1-2.
9) Тимків Н. Позиція автора в новелі «Я (Романтика)» та повісті «Санаторійна зона» Миколи Хвильового // Дивослово. – 2005. - №4. – С. 10-14.
10) Юрченко В. Бінаризм творчого мислення Миколи Хвильового // Дивослово. – 2006. - №1. – С. 56-58.
11) Горб О. Символіка морально-етичних метаморфоз у новелістиці М. Хвильового та Ф. Кафки // Режим доступу www.nbuv.gov.ua12) Кавун Л. Літературне об'єднання ВАПЛІТЕ й художньо-естетичні шукання в українській прозі 20-х років ХХ ст.: автореф. дис... д-ра філол. наук // Режим доступу www.nbuv.gov.ua13) Шуляр В. МиколаХвильовий: Життя та творчість. "Я (Романтика)" // Українськамова та література. - 2000.- Ч. 34 (194). - С.1-4.
14) Мовчан Р. Ще раз про Миколу Хвильового, або HomoLudens в українській прозі 20-х років // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003.- №3. - С.39-55.
15) Мірошник С. «Хай живе дух неспокою!»: (ВивченнятворчостіМиколиХвильового) // Українськалітература в загальноосвітнійшколі. - 2001.- №5. - С.27-38.
16) Руденко М. Метатекстовіструктури в повісті «Санаторійна зона» МиколиХвильового // Режим доступу: http://bdpu.org/scientific_published/ukr_lit_2008/Rudenko

Приложенные файлы

  • docx 535009
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий