Gigiyenichna_otsinka_igrashok_-_2016r


ТЕМА ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №2
Методика гігієнічної оцінки іграшок
Мета: Закріпити теоретичні знання про анатомо-фізіологічні та вікові особливості розвитку організму дітей та підлітків, основні критерії та показники гігієнічної оцінки дитячих іграшок.
Знати:
Роль іграшки в житті дитини, її пізнавальне та гігієнічне значення.
Основні показники по яким проводиться санітарна експертиза дитячих іграшок.
Уміти:
Складати письмовий висновок відповідності досліджуваного зразка іграшки санітарно-гігієнічним вимогам на підставі її санітарно-гігієнічної оцінки.
Питання для самостійної підготовки:
Роль іграшки в житті дитини (пізнавальна, фізіологічна, гігієнічна, естетична і виховна характеристика іграшки).
Основні гігієнічні вимоги до іграшки (до форми, характеристики матеріалу, щільність, забрудненість, кольору, оздоби, конструкції, хімічних властивостей).
Гігієнічні вимоги до сировини та матеріалу для виготовлення іграшок.
Допустима величина шуму, який видає звучання іграшки.
Які вимоги пред'являються до ялинкових іграшок?
Характеристика сили звуку, оптичних властивостей, електросилової напруги для дітей різних вікових груп.
Як нормується рівень звуку, що створюється іграшкою або грою; рівень звуку, що створюється іграшкою, призначеної для гри на відкритому повітрі; рівень звуку іграшки, що видає імпульсний шум як ігровий момент, наприклад поодинокий постріл?
Вимоги до іграшок, що імітують холодну зброю (шпага, ніж і т.п.).
Література
Методичні вказівки зсанітарно-мікробіологічного контролю предметів вжитку та обладнання для дітей та підлітків МВК від 24.04.99р. № 5.10.2.024-99.
ДСанПін 5.5.012-98 Державні санітарні правила і номи безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей.
Самостійна робота полягає у проведенні санітарно-хімічного дослідження дитячих іграшок для дітей різного віку ( на власний вибір). Під час виконання експертних досліджень дається санітарно-гігієнічна характеристика іграшки, санітарна характеристика матеріалу, естетична і виховна характеристика, проводиться хімічний аналіз іграшки і дається детальна гігієнічна оцінка та рекомендації.
Методика хімічного аналізу включає проведення лабораторного визначення міцності фіксації барвників, їх стану при дії лугів, кислот та солей і визначення концентрації свинцю.
Результати роботи оформляються протоколом у зошиті і даються на підпис викладачеві.
Додаток 1
НАВЧАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
з методики санітарно-гігієнічного дослідження дитячих іграшок
Схема санітарного дослідження
Дата дослідження _______________
Характеристика іграшки
Назва іграшки та її короткий опис.
розміри та маса (за масою іграшка для дітей до 3-х років не повинна перевищувати 100г, до 7-ми років – не більше 400г і для дітей до 10 років – 800г).
Забарвлення іграшки.
Матеріал (основний та додатковий), на яких частинах.
Наповнювач.
Форма і конструкція.
Міцність та акуратність виготовлення.
Наявність легкого відокремлення дрібних деталей, колючих, ріжучих, слабо захищених та інших деталей, небезпечних з точки зору дитячого травматизму.
Санітарна характеристика матеріалу.
Забрудненість матеріалу (сировини), використання старого утилю.
Міцність фіксації барвника (фарба розташована на поверхні рівним шаром, нерівним, має горби, тріщини, дефекти фарбування, міцність плівки).
Особливі та спеціальні санітарні ознаки (вогненебезпечність, здатність розсіюватись і ін.).
Естетична та виховна характеристика іграшки (розвиває початкові рухи та сприйняття, знайомлять дітей з елементами науки і техніки, сприяє художньому і музичному розвитку дітей, відображає предмети та зразки зовнішнього світу).
Органолептична оцінка іграшки (рівень запаху іграшок до 3-х років – не більше 1 бала, від 3 до 7 років – 2, для старших 7 років – не більше 3 балів).
Хімічний аналіз іграшки (див. додаток 2).
Санітарно-гігієнічна (сумарна) оцінка і рекомендації.
Додаток 2
НАВЧАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
з методики хімічного аналізу дитячих іграшок
Методика хімічного аналізу
1. Проведення лабораторного визначення міцності фіксації барвника:
а) перехід фарби на серветку після миття іграшки холодною водою;
б) стирання: + слабке, ++ середнє, +++ сильне, х – фарба не витирається:
при протиранні сухим тампоном;
під час прання в гарячій воді (60 °С) з милом не менше 3 хв;
під час прання протягом 3 хв 2 % розчином хлорного вапна кімнатної температури (18 °С).
2. Визначення стану барвників при дії на них протягом 2 хв – 1 % розчином НСІ, КОН, NaHCO3.
Взяти ватні тампони, змочені в кислоті, в лузі, в содовому розчині, і почергово протерти зафарбовані місця іграшки. Якщо вата забарвлюється фарба розчиняється.
Якщо іграшка зафарбована в декілька кольорів, необхідно перевірити на розчинність кожний вид фарби.
Про незадовільну фіксацію судять по зміні кольору використаних розчинів, зміні кольору ватного тампона при нанесенні їх на поверхню іграшки, по зміні виду іграшки (потемніння фарби, наявність липкої поверхні іграшки ).
3. Визначення свинцю у фарбі.
Якщо фарба розчинна, необхідно визначити наявність свинцю і для цього ватний тампон змочити в 3-5% розчинні оцтової кислоти і протерти ділянку зафарбованої іграшки, потім на вату нанести і краплю 5 % розчину йодистого калію.
При наявності свинцю в кількості більше ніж 0,1 % вата забарвлюється в жовтий колір за рахунок утворення Pbl.
Під час гігієнічної оцінки оптичних іграшок, крім вищевказаних пунктів, необхідно визначити:
силу збільшення (необхідно, щоб відображення букв було висотою не менше 2,75мм)
наближення предмета до очей (при розгляданні повинно бути не ближче ніж на 250мм)
міжцентрову віддаль систем стереоскопа (норма 50-64мм).
Приклад ситуаційної задачі
Для дитячого садка придбали іграшку «Стіл кухонний з мийкою», вага якого 620 г, має 8 легковідокремлюючих деталей, 5 з яких менше 30 мм.
Завдання
Яка повинна бути вага іграшки?
Чи повинні легковідокремлюючі деталі, тим паче , що п'ять з них менше 30 мм.
Чи придатна іграшка для використання дітьми 3-6 років.
Еталон відповіді
Вага іграшки більше ніж у 2 рази перевищує нормативну величину, що може привести до травмування граючого та його сусідів і заважає її використанню.
Іграшка має легковідокремлюючі дрібні деталі (менше 30 мм), що може привести до травмування граючих (попадання у дихальне горло, вухо, тощо).
Іграшка не придатна для використання дітьми 3-6 років.

Приложенные файлы

  • docx 671131
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий