Схарактеризуйте систему пед наук та основні завдання


У результаті розвитку науки, техніки і культури відбуваються диференціація знань і спеціалізація наук. У педагогічній науці процес спеціалізації та диференціації виявляється особливо помітно. Педагогіка, що зародилася в надрах  HYPERLINK "http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96" \o "Філософі" філософії як її частина, має в даний час велика кількість відгалужень, які розвиваються як її галузі. Ці галузі визначаються особливостями об'єкта виховання: віком, професією, психофізіологічними даними і т.д. Основні «гілки» древа педагогічної науки наступні. Загальна педагогіка - вивчає і формує принципи, форми і методи навчання та виховання, які є загальними для всіх вікових груп та навчально-виховних установ. Ця галузь педагогічних знань досліджує фундаментальні закони навчання і виховання. Складовими частинами загальної педагогіки є: теорія виховання, теорія навчання (дидактика) і теорія організації і управління в системі освіти. Дошкільна педагогіка - вивчає закономірності виховання дітей дошкільного віку. Педагогіка загальноосвітньої школи - досліджує зміст, форми і методи навчання та виховання школярів. [3] Спеціальна педагогіка ( HYPERLINK "http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F" \o "Дефектологія" дефектологія) - наука про особливості розвитку і закономірності навчання і виховання аномальних дітей, що мають фізичні чи психічні вади. Залежно від виду дефектів виділяють такі її напрями: сурдопедагогіка - вивчає закономірності навчання і виховання глухих; тифлопедагогіка - сліпих та слабозорих дітей; оліго-і френопедагогіка - розумово відсталих дітей; логопедагогіка - що розробляє питання виправлення мови дітей і підлітків. Педагогіка професійно-технічної та середньої спеціальної освіти - вивчає і розробляє питання навчання і виховання учнів середніх спеціальних навчальних закладів. Виправно-трудова педагогіка займається питаннями перевиховання правопорушників усіх вікових груп. Військова педагогіка вивчає особливості виховання воїнів. Педагогіка вищої школи розробляє питання навчання і виховання студентів вузів. [4] Значне місце в системі педагогічних знань займає історія педагогіки, що розкриває історію розвитку теорії та практики навчання і виховання в різні історичні епохи, різних країн і народів. У педагогіці як розвивається науці містяться гіпотетичні положення, що вимагають наукового і практичного підтвердження. У сучасних умовах педагогіку розглядають як науку і практику навчання і виховання людини на всіх вікових етапах його особистісного і професійного розвитку, так як сучасна система освіти та виховання стосується практично всіх людей і педагогіка включає в себе всі ланки - від дошкільної установи до професійної підготовки і курсівпідвищення кваліфікації. Оскільки об'єктом навчання і виховання є людина, остільки педагогіка відноситься до наук про людину, вона займає чільне місце в системах людинознавства і гуманітарних наук. 
- виховання нового світогляду, який би заперечував накопичення матеріальних багатств як доказів особистого успіху і стимулював необмежене зростання діяльнісних знань та вмінь в обраних сферах життєдіяльності, а також гармонізовував стосунки за лініями: людина-людина, людина - суспільство, людина - природа;
- діагностика внутрішньоінтенційної спрямованості особистості учня; розвиток на цій основі глобальної зрілості його на перехідних етапах шкільного життя з метою обґрунтованого сценарного програмування життєвого шляху під час завершення навчання і створення основи для формування в майбутньому якостей високого професіоналізму;
- виховання відповідальності за власне життя і готовності до максимального подовження його акме-періоду за рахунок вибору оптимальних стратегій життєвого циклу;
- формування необхідних для найповнішої самореалізацій у майбутньому позитивних сугестивних комплексів, які б, з одного боку, сприяли розвитку акмеологічно доцільного рефлексу цілі, а з іншого, забезпечували готовність особистості до розуміння періодів нестабільності в житті не як нав'язаних долею виснажливих випробувань, а як можливостей еволюційних змін і чергового життєорганізуючого першопочатку.

Приложенные файлы

  • docx 714153
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий