Variant_2_RAK_LEGENI


Варіант 2
Завдання 1.
Перерахувати методи діагностики при підозрі на мілкоклітинний рак легень
 (МРТ) головного мозга (с контрастированием) и сканирование костей.
бронхоскопия с биопсией,
трансторакальная пункция,
биопсия метастатических узлов
компьютерная томография (КТ) грудной клетки и брюшной полости.
Онкомеркери: SCC + ProGRP+NSE + СЕА+Cyfra21-1
Завдання 2.
Методи лікування недрібноклітинного раку легень
Консервативні Оперативне лікування
Поліхіміотерапія1.Сегментектомія
променеве лікування  2.  пульмонектомія 3. 3. лоб- та білобектоміяЗавдання 3.
Перерахувати види оперативних втручань при пухлинах легень.
1.Відеоасистована лобектомія. До радикальних операцій належать пульмонектомія, лоб- та білобектомія. Досить рідко проводиться резекція головного або проміжного бронхів у комбінації з лобектомією.
Завдання 4.
Перерахувати гістологічні форми раку легень
А. Плоскоклітинний рак (40…50 % спостережень)
Б. Аденокарциному (15…25 %)
В. Дрібноклітинний рак (20…25 %)
Г. Крупноклітинний рак (10…15 %)
Завдання 5.
Перерахувати симптоми раку легень, що ускладнений ателектазом
1.Підвищеня температури тіла
2. стійкий кашель..
3.. наростаюча слабкість, 
4.  біль в грудях5. Порушення дихання
Завдання 6.
Перерахувати методи лікування раку легень:
Комбінований (хірургічний + променева терапія)
. Хіміотерапія і променеве лікування застосовують в комплексі з операцією або у неоперабельних випадках.
Хворі з пухлинами другої групи хірургічному лікуванню не підлягають, основний метод лікування – хіміо-променевий....
Передопераційна променева терапія показана при метастазах в N1 та при ІІІ стадії. У деяких випадках у ІІІ стадії пухлинний процес після опромінення стає операбельним.
Післяопераційне променеве лікування застосовується в пацієнтів з ураженням медіастінальних л/в і при неповних резекціях. В випадках неоперабельних пухлин та при наявності протипоказань до хірургічного лікування застосовується променева терапія за радикальною чи паліативною програмою самостійно або в комбінації з цитостатиками.
Завдання 7.
Перерахувати режими проведення променевої терапії для лікування раку легень
40Гр (мілкими фракціями)
радикальная программа (суммарная очаговая доза не менее 60–70 Гр...классическое фракционирование, заключающийся в подведении разовых доз 1,8–2,5 Гр ежедневно 5–6 раз в неделю до суммарных доз 60 Гр
укрупненных (3–5 Гр) и крупных (более 6 Гр) фракций дозы
Тестові запитання.
1.Вкажіть категорію Т, якщо пухлина діаметром 1,5 см розташована в S6 і з усіх боків оточена легеневою тканиною
Т1а
Т1b
Т2
Т3
Т4
2.Який метод лікування може обумовити виліковування хворого на рак легенів?
Хірургічний
Променевий
Хіміотерапевтичний
Хіміо-променевийКомбінований (хірургічний+променевий)
3. Дуже часто першим симптомом раку легенів є:
Біль у грудній порожнині
Сухий кашель, резистентний до медикаментозного лікування
Задишка
Кровохаркання
Кволість 4. Яке додаткове обстеження необхідно провести хворому за наявності нечітких рентгенологічних даних
СКТ ОГП з в/в контрастуванням
МРТ
Бронхографію
СонографіюБронхоскопію
5. У хворого на центральний рак легені з метастазами у реґіонарні лімфатичні вузли до радикальної операції відносять такий обсяг хірургічного втручання:
ПульмонектоміяСегментарна резекція
Резекція ураженого пухлиною бронха з видаленням реґіонарних лімфовузлів
Клиновидна резекція частки легені

Приложенные файлы

  • docx 666927
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий