Даурен?лы ?лішер


ШМИШЕК СҰРАҚНАМАСЫ
Оқушының аты - жөні: Дәуренұлы Әлішер
Өткізілген мерзім: 03.12.15жыл
Профиль талдауы

Қорытынды
Профилдік анализ.
Анализді графике мән бере отырып бастау қажет және бұны төмендегі немесе жоғарыда орналасқан нормалар (7-18 балл) бойынша тұрақтандырған жөн.
Бірнеше нұсқалар арасынан көбінде мыналар қызықты болып табылады:
1. Сызбадағы қиылысқан нүктелер, төменгі бағалауда орналасты (0–6 балл).Бұндай көрсеткіштер тұлғаның мінез-құлқын суреттейді.Әлеуметтік ережеге сай “Өзін” жағымды көрсеткісі келеді. Бұндай типтегі тұлғалар, өзге адамдармен қарым-қатынаста шынайы болмайды.Сондай-ақ, осындай нәтижені пасивті тұлға жазуы мүмкін.Себебі: оған үлкен жетістіктер қажет емес.
2. Көп жағдайда нәтиже орташа немесе жоғары деңгейде (19 балл) орналасты. Бұл адам қарым-қатынаста жиі қиыншылық көретін, бірақ сөз жоқ көзге бірден түсетін – тұлға. Егер де белгілі бір қабілеттері 22 балдан жоғары болса, бұл акцентуацияның айқын белгісі. К.Леонгардың концепциясы бойынша, акцентуация патологияның белгісі емес, бұны белгілі бір адамдармен қарым-қатынасқа түскен кезде қолданатын жүйе ретінде немесе тұлғалық потенциял деп қарастырады.
3. Графическая кривая имеет отчетливый «зубчатый» профиль – высокие и низкие показатели чередуются. Такой график встречается чаще всего и требует особого внимания при интерпретации, ибо за отдельными показателями может скрываться как вполне адекватный, «живой» человек, со своими характерологическими достоинствами и недостатками, так и человек, весьма проблемный в коммуникативном и воспитательном плане.
Графиктегі қисық сызық айқын “зубчатый” профиль – жоғарғы және төменгі нәтижелер кезектеседі. Осындай график түрі жиі кездеседі, интерпритация кезінде ерекше мән беруді қажетсінеді, жеке нәтиже көрсеткіштеріне дұрыс итерпритация қажет.Себебі: көрсеткіштердің астары мүлдем басқалай болуы мүмкін. Мысалы: адекватты деген тұлғаның мінезінде кінәрәт болуы немесе коммуникативті тұрғыда қиыншылық көруі мүмкін.
4. На общем «ровном» фоне средних и низких показателей выделяется одно ярко выраженное значение, либо значение, попадающее в зону выше среднего. В этом случае можно вести речь о выраженном типе акцентуации, либо о склонности вести себя в соответствии с основными характеристиками этого типа.
Шкалалардың мағынасы
Демонстративті тип:16 (орташа)
Орташа коммуникация; өзін көрсетуден қашады, бірақ адамдардан жасырынбайды, қажет жағдайда үлкен аудитория алдында сөз сөйлей алады.
Тұтылу типі: 16 (орташа)
Ренішті есте сақтамайды, кекшілдік тез өте шығады, қорлау сөздерін тез ұмытады,адекватты түрдегі честолюбие,сыни көзқарасқа дұрыс реакция қайтарады.Педантты тип: 16 (орташа)
Үй ішінде және жұмыс орынында тазалықты, тәртіпті орташа деңгейде ұстанады; байқанпаздықты қажет ететін жұмысты істеуге қауқары жетеді.
Қозғыш тип: 24 (жоғары)
Жоғары деңгейдегі тітіркенгіштік, агрессивтілік, жабырқаулық. Қарым - қатынаста баяулық танытады, кейде көп уақытқа дейін үндемиді. Коллективте адамдармен жиі қақтығысады және көбінде тіл табыса алмайды.
Гипертимді тип: 24 (жоғары)
Үнемі жоғарғы деңгейдегі көңіл-күй, қарым-қатынаста ашық.Өзбетті,энергиясы мол, лидерлікке, авантюрлік іс-әрекетке ұмтылады. Ескертулерге мән бермейді, жазалау іс – әрекеттерін санадан ысырып тастайды,қол жетпейтін істердің шекарасын ескермейді, өзіне деген сыни көсқарасы қалыптаспаған.
Дистимді тип: 12 (орташа)
Орынды сөйлегенді қажет етеді және логикалық тұрғыда пессимист. Көңіл-күйі орташа.
Мазасыз тип: 9 (орташа)
Адекваттық жағдайда қорқыныш пайда болады.
Экзальттанған тип: 12 (орташа)
Орта деңгейдегі эмоцияналды қабылдау, тұрақты көңіл-күй.
Эмотивті тип: 15 (орташа)
Қажет жағдайда ғана жылайды, адамдарға айтарлықтай өз сезімін білдірмейді, жанашырлықты керек жағдайда білдіреді.
Циклотимді тип: 21 (жоғары)
Реалист, қоғамның қателіктеріне шыдамен қарайды,біреудің көзіне түсуге құмар емес. Қарым - қатынаста ашық, адамдармен жиі танысады және тез тіл табысады. Ішкі дүниесі құлдырау кезінде, қара түске боялады.
Типтердің үйлесімділігі
Бір уақытта гипертимді және циклотимдік көрсеткіштер жоғарғы деңгейді көрсетті. Бұл дегеніміз өзін тым емін – еркін сезінеді. Сыртқы болып жатқан өзгерістерге назарын бағыттайды. Ішкі ирархиялық құндылықтардың қалыптаспауына импульсивтілік танытады. Бұндай тұлғаларды көбі азартты міндетті емес адам ретінде қабылдайды. Көбінде кез келген істі бастайды, бірақ аяқтамайды.

Приложенные файлы

  • docx 1508466
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий