Тематика курсових робіт 4 КО


Тематика курсових робіт
„Логопедія з методикою роботи логопеда”
для студентів 4 курсу спеціальності «Корекційна освіта»
1.     Особливості словотворення у дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня.
2.     Особливості встановлення смислових зв’язків між словами дошкільниками із ЗНМ ІІ рівня.
3.     Особливості засвоєння відмінкової словозміни дошкільниками із ЗНМ ІІ рівня.
4.     Особливості синтаксичної сторони мовлення у дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня.
5.     Особливості фонетичної сторони мовлення у дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня.
6.     Особливості фонетичної сторони мовлення у дошкільників із ЗНМ ІІ рівня.
7.     Особливості фонематичної сторони мовлення у дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня.
8.     Особливості засвоєння складової структури слова дошкільниками із ЗНМ ІІІ рівня.
9.           Вивчення порушень мовлення у дітей з мінімальними проявами дизартрії.
10. Диференційна діагностика мінімальних проявів дизартрії та дислалії у дошкільників.
11. Особливості мовленнєвого розвитку дошкільників з мінімальними проявами дизартрії.
13.           Особливості комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня.
14.           Особливості засвоєння складової структури слова дітьми із ЗНМ ІІІ рівня.
15.           Особливості операцій словотворення та словозміни у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня.
16.           Особливості часових уявлень у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня.
17.           Особливості формування навичок письма у дітей з дизартрією та корекція їх порушень.
18.           Особливості просторових уявлень у дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня.
19.           Особливості проявів не мовленнєвої симптоматики у дошкільників з моторною алалією.
20.           Особливості засвоєння початкового лексикону дошкільниками з алалією.
21.           Особливості побудови самостійних висловлювань дошкільниками із моторною алалією.
22.           Особливості номінативного словника у дошкільників із сенсорною алалією.
23.           Особливості ігрової діяльності дошкільників із ЗНМ.
24.           Особливості навичок переказу зв’язного тексту молодшими школярами з тяжкими вадами мовлення.
25. Особливості зорово-просторових уявлень у дітей з дизартрією, напрями та прийоми їх формування.
Особливості ігрової діяльності дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня.
Особливості часових уявлень у дошкільників з алалією, напрями та прийоми їх формування.
Пропедевтика порушень письма у дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення.
Пропедевтика порушень писемного мовлення в системі дошкільної логопедичної допомоги.
Пропедевтика порушень читання у дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення.
Особливості мовленнєвої підготовки дітей із ЗНМ до шкільного навчання.
Особливості мовленнєвої підготовка дітей із ФФНМ до шкільного навчання.
Особливості використання сучасних комп’ютерних технологій в логопедичній роботі.
Логопедична робота з розвитку лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ.
Особливості розвитку спілкування у дошкільників із заїканням.
Аналіз особливостей планування мовленнєвого висловлювання у дітей молодшого шкільного віку із заїканням.
Особливості використання казкотерапії у процесі психолого-педагогічної роботи з дітьми дошкільного віку із заїканням.
Особистісно-комунікативні особливості дошкільників із заїкуванням.
Порівняльний аналіз феноменології афазії у людей з різною домінантою півкуль.
Особливості розуміння багатозначних слів та конструкцій з переносним значенням старшими дошкільниками із ЗПР та ЗНМ
Особливості сформованості просторово-мовленнєвих кодів дошкільниками із ЗНМ та ЗПР.
Особливості логопедичної роботи основі використання конструктивної діяльності дошкільників із заїканнямСучасні комплексні підходи у реабілітації дорослих із заїканням.
Розвиток комунікативно-мовленнєвих навичок у дітей молодшого шкільного віку із заїканням.
Особливості самооцінки дітей молодшого шкільного віку із заїканням.
Особливості самооцінки підлітків із заїканням.
Особливості лексико-граматичної сторони мовлення молодших школярів із ЗНМ та розумовою відсталістю.
Особливості організації та методика логопедичної роботи в дошкільних закладах для дітей з інтелектуальними порушеннями.
Особливості проявів дизорфографії у молодших школярів.
Особливості проявів дисграфії у молодших школярів.
Особливості проявів дислексії у молодших школярів.

Приложенные файлы

  • docx 1502632
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий