INDIVID_r-TA (1)


ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ДО КУРСУ БОТАНІКА СИСТЕМАТИКА РОСЛИН
Індивідуальна робота студентів до модуля «Водорості»
Здача колоквіуму по темі «Водорості» 1 – 5 балів.
Консультації – відпрацювання не зарахованих, пропущених занять оцінки «3», «4», «5».
Індивідуальні науково-дослідні завдання. (Примірна тематика).
Скласти порівняльні характеристики відділів, класів, порядків, представників водоростей.
З’ясувати етапи еволюції водоростей, встановити основні ароморфози та ідіоадаптації.
З’ясувати етапи еволюції водоростей відділу Зелені, встановити їх ідіоадаптації до водного та сухопутного середовищ життя.
З’ясувати шляхи еволюції циклів розвитку водоростей на прикладі відділу Зелені водорості.
З’ясувати шляхи еволюції циклів розвитку водоростей на прикладі відділу Червоні водорості.
З’ясувати шляхи еволюції циклів розвитку водоростей на прикладі відділу Бурі водорості.
З’ясувати шляхи еволюції циклів розвитку водоростей на прикладі відділу Зелені водорості.
Запропонувати (скласти) варіанти власних тестів – 1-5 балів.
Виготовити тимчасовий препарат культури водорості, з’ясувати її систематичну приналежність, охарактеризувати риси будови, екології.
Ведення лабораторного альбому – 1 бал за всі оформлені лабораторні роботи.
Індивідуальна робота студента до модуля «Гриби. Лищайники»
Здача колоквіуму по темі «Гриби, лишайники» 1 – 5 балів.
Консультації – відпрацювання не зарахованих, пропущених занять оцінки «3», «4», «5».
Індивідуальні науково- дослідні завдання. (Примірна тематика).
Скласти порівняльні характеристики відділів, класів, порядків, представників грибів.
З’ясувати етапи еволюції грибів, лишайників, встановити основні ароморфози та ідіоадаптації.
З’ясувати етапи еволюції грибів відділу Зигомікотові гриби, встановити їх ідіоадаптації до водного та сухопутного середовищ життя.
З’ясувати етапи еволюції грибів відділу Оомікотові гриби, встановити їх ідіоадаптації до сухопутного та водного середовищ життя.
З’ясувати особливості циклів розвитку зигомікотових та оомікотових грибів.
З’ясувати особливості будови плодових тіл аскомікотових грибів.
З’ясувати особливості розмноження аскомікотових грибів.
З’ясувати особливості будови плодових тіл базидіомікотових грибів.
З’ясувати шляхи еволюції аскомікотових грибів.
Запропонувати (скласти) варіанти власних тестів – 1 – 5 балів.
Виготовити тимчасовий препарат культури гриба чи його спор, з’ясувати його систематичну приналежність, охарактеризувати риси будови, екології.
Ведення лабораторного альбому – 1 бал за всі оформлені лабораторні роботи.
Індивідуальна робота студента до модуля «Архегоніати»
Здача колоквіуму по темі «Архегоніати» 1 – 5 балів.
Консультації – відпрацювання не зарахованих, пропущених занять оцінки «3», «4», «5».
Індивідуальні науково-дослідні завдання. (Примірна тематика).
1. Скласти порівняльні характеристики відділів, класів, порядків, представників архегоніат.
З’ясувати етапи еволюції архегоніат, встановити основні ароморфози та ідіоадаптації.
3. Особливості повітряно-наземного середовища життя.
4. Походження мохоподібних та етапи їх еволюції.
5. Походження плауноподібних, етапи їх еволюції.
6. Походження хвощеподібних та етапи їх еволюції.
7. Походження папоротеподібних та етапи їх еволюції.
8. Походження голонасінних та етапи їх еволюції.
Походження статевих органів вищих рослин.
Особливості циклів розвитку вищих рослин.
Запропонувати (скласти) варіанти власних тестів. (1-5 балів).
На гербарному зразку встановити назву виду та його систематичну приналежність.
Ведення лабораторного альбому – 1 бал за оформлені лабораторні роботи.
Індивідуальна робота студента по темі «Покритонасінні»
Здача колоквіуму по темі «Покритонасінні» – 1-5 балів.
Консультації – відпрацювання не зарахованих, пропущених занять оцінки «3», «4», «5».
Індивідуальні науково-дослідні завдання. (Примірна тематика).
1. Скласти порівняльні характеристики відділів, класів, порядків, представників покритонасінних.
2. З’ясувати етапи еволюції покритонасінних, встановити основні ароморфози та ідіоадаптації.
3. Походження покритонасінних та етапи їх еволюції.
5. Походження дводольних, етапи їх еволюції.
6. Походження однодольних, етапи їх еволюції.
7. Еволюція квітки в дводольних.
8. Еволюція квітки в однодольних.
9. Особливості циклу розвитку покритонасінних.
10. Запропонувати (скласти) варіанти власних тестів. 1 – 5 балів.
11. На гербарному зразку встановити назву виду квіткової рослини
та її систематичну приналежність
- Ведення лабораторного альбому – 1 бал за оформлені лабораторні роботи.
Література
Липа О.А., Добровольський І.А. Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин. – К.: Вища школа, 1975. – 607с.
Курс низших растений /под ред. Горленко М.В. М.: Высшая школа, 1981. – 710с.
Жизнь растений. Грибы. Т. II. /под ред. М.В. Горленко. – М.: Просвещение, 1976. – 479с.
Жизнь растений. Водоросли. Лишайники. /под ред. М.М. Голербаха. – М.: Просвещение, 1977. – 488с.
Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. Т. I, II. – М.: Мир, 1990. – 347с.
Оляницька Л.Г. Курс лекцій з систематики нижчих рослин. – К.: Фітосоціоцентр, 1999. – 71с.
Григорова І.М. Шабарова С.І., Алейніков І.М. Ботаніка. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 195с.
Водоросли. Справочник. – К.: Наук. думка, 1989. – 197с.
Дудка И.А., Вассер С.П. Грибы. Справочник миколога и грибника. К.: Наук. думка, 1987. – 684с.
Зерова М.Я., Єлін Ю.Я., Козьяков С.М. Гриби. Їстівні, умовно їстівні, неїстівні, отруйні. – К.: Урожай, 1979. – 229с.
Лавітська З.Г., Ковтцн В.Н. Нижчі рослини. Досліди і спостереження. К.: Рад. школа, 1978. – 145с.
Шапиро И.А. Загадки растения сфинкса. М.: Гидрометеоиздат, 1991. – 57с.
Старостенкова М.И. Лысогор А.И. Практические работы по систематике растений. Ч. I. – М.: Просвещение, 1980. – 123с.
Солдатенкова. Малый практикум по ботанике. Лишайники. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977. – 128с.
Практический курс систематики растений: Учеб. пособие для студентов биолог. спец. пед. ин-тов. Гордеева Т.Н., И.Н. Дроздова, Ю.К. Круберг, В.В. Письяукова. – М.: Просвещение, 1986. – 224с.
Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин. – К.: Вища школа, 1993. – 317с.
Кучерява Л.Ф., Войтюк Ю.О., Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин. I Архегоніати. – К.: Фітосоціоцентр, 1977. – 136с.
Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин. II Покритонасінні. – К.: Фітосоціоцентр, 1977. – 271с.
Жизнь растений. Мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные растения. /под ред. член. кор. АН СССР А.А. Фёдорова. – М.: Просвещение, 1978. – 448с.
Жизнь растений. Цветковые растения. Т. 5, ч. I. /под ред. член. кор. АН СССР А.А. Фёдорова. – М.: Просвещение, 1980. – 430с.
Жизнь растений. Цветковые растения. Т. 5, ч. II. /под ред. акад. АН СССР А.Л. Тахтаджяна. – М.: Просвещение, 1981. – 512с.
Жизнь растений. Цветковые растения. Т. 6. /под ред. акад. АН СССР А.Л. Тахтаджяна. – М.: Просвещение, 1981.
Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. В 2х томах. – М.: Мир, 1990. – Т. I. – 348с.
Определитель высших растений Украины. /под ред. Ю.Н. Прокудина. – К.: Наук. думка, 1987. – 680с.
Практический курс систематики растений. /Т.Н. Гордеева, И.Н. Дроздова, Ю.К. Круберг, В.В. Письяукова. – М.: Просвещение, 1986. – 224с.
Заповідна краса Полтавщини. Т.Л. Андрієнко, О.М. Байрак, М.Ы. Залу дяк та ін. – Полтава.: ІВА Астрая, 1996. – 188с.
Збережи, де стоїш, де живеш. По сторінках Червоної книги Полтавщини. Рослинний світ. /під ред. к.б.н. О.М. Байрак. – Полтава, Верстка, 1998. – 204с.
Байрак О.М., Гапон С.В., Ліванець А.А. Безсудинні рослини Лівобережного Лісостепу України. – Полтава, Верстка, 1998. – 160с.
Червона книга України: Рослинний світ / Редкол. Ю.Р. Шеляг–Сосонко (відп. ред.) та ін. – К.: Українська енциклопедія ім.. М.П. Бажана, 1994. – 464с.

Приложенные файлы

  • docx 713992
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий